Year Name
2023 INGWEON KIM, MIHYANG HAN, KYUNGHO PYUN, SOOYOUNG JUNG
2022 WON NYON KIM, JONGJIN CHUNG, YOUKYUNG CHUNG
2020 HYOSUN KIM, HYUNUK CHUNG, JUYEOL WOO, SUN CHOI
2019 JINGYU KANG, HEECHUL SHIN, SOYOUNG CHUNG  
2018 AGNES CHON, HANSOL RYU, JINHEE KWON, JINSOL LEE, JIYUN SHIN, JUNGPIL PAIK, SUKMIN YOON
2017 BAEKSUN KIM, EUNIK SON, HYEEUN PARK, HYUNDAE KIM, HYUNGCHUL KIM, JAEWOONG HWANG, JINWOOK SONG, JONGJIN CHUNG, JOUNGUOONG LEE, JUKYEONG PARK, SAM YOON, SEONHEE KIM, SEOYOUNG KIM, SONGJUNG KIM, WOOJUNG KIM, YOUNGDAE KWON, YOUNGWOO KIM
2016 DAHAE RYU, DONGGEUN KIM, HEESOO KANG, HEEYOUNG LEE, JAECHUL LEE, JEEWOONG KIM, JIHYEONG PARK, JINWOO OH, JINWOOK KIM, JUNBUM HUH, MISUN YOU, SEUNGWON LEE, SOOHEE HAN, SOOJIN GWON, SYUNGHYUN PAIK, YOUNGHUM NAM, YOUNGMI KIM
2015 DONG-SOO SHIN, GYOO-HO LEE, KIEDONG LEE, MINJI CHOI, SEHO HONG, SEOHYUN LEE, SOHYUN KIM, TAIKJUMN JUNG, YANGJUNG MIN, YEEUN OH, YOHAN GO, YUNKI KIM
2014  BYUNGGOO CHO, BYUNGKOOK GWON, CHANMIN KIM, HYOJOONG BANG, JAEHOON LIM, JIIN HAN, JUNGWOO OH, KUNIK LEE, OKSOO LEE, RYUJIN KIM, SANGIL LEE, SOHYUN PARK, SOOYOUNG JUNG, TAEGYU CHOI, YOUNGHWAN HAN
2013 BANGEUN JO, EUNAE LEE, EUNAH CHOI, GWANGHYUN CHOI, HYEWON KIM, HYOJUNG KIM, HYUNJUNG OH, HYUNME YUN, ILKI JANG, INNJI HA, JANGHWAN PARK, JINHEE GWON, JONGHYUNG LEE, JUNGHEE LEE, JUNSANG JO, KIHWAN YANG, KUHN HONG, MIRA BAE, MYUNGHA HWANG, SANGGOO LEE, SANGSOO GO, SEOEUN JO, SUNGJA LEE, YOUNGHOON KIM, YULMAE PARK, YUNHWAN LA, YUONGCHUL KIM
2012 BOOHEUNG LEE, BORAM YANG, CHIYOUNG HUNG, DAEMIN PARK, DARANG LEE, EUNAH SON, GIHYUN PARK, GYUNGMEE DO, HEEYEOL NOH, HONGSUB KIM, HYEWON SIM, HYUNHEE LEE, HYUNJOO KIM, ILHO JANG, JIHYE GONG, JINKOOK KIM, JINNAM HYUN, JISOO JUNG, KYOUNGSOO HA, SANGSUK LEE, SEONGHEE KIM, SEONGHYUN LEE, SOOJUJNG PARK, SOOYOUN CHOI, SUNGHYUN LEE, YOUNGYUN SONG, YUNGJOO PARK
2011 BYUNGCHUL KIM, DAESUB JO, EOJIN YANG, EUIKWANG SONG, HANSIK KIM, HYONSIK JANG, HYUE KIM, JAEHEE NAM, JIHONG BAE, JIHYE GANG, JIYUN GO, JONGJIN LEE, KIWON KIM, KYUHYUN SHIN, MIJIN JO, SEHWA KIM, SOOHEE LEE, SOOHYUN MYUNG, SUKWON IM, SUNGHYE KIM, SUNGKEON LEE, YUNOK JANG
2010 BYUNGHWABYUNGHWA LEE, CHULSOO KIM, DOHEE PARK, GYUNGWOOK KIM, HAYONG SONG, HOJIN KIM, HYUNJOON PARK, JAEYEOUL LEE, JUNGCHUL SHIN, MINJUNG GANG, MINJUNG PARK, SARA GO, SINAE PARK, SOOJI YUN, SUNGHEE HONG, YOUNGAH KIM, YUNA KIM, YUNYOUNG KIM
2009 BONGJOO GWAK, EUNJOO OH, GWUNHYUK GO, JAEJIN LEE, JINHEE KANG, MINWOO KIM, OHGYU KIM, SOJIN KIM, SOOMIN CHOI, SUNGCHUN MOON, YUNGMO JUNG
2008 DONGGIL LEE, DONGMYUNG LEE, EUNHYE KIM, GISEONG CHO, HEYMYUNG GIL, HYUNGYUNG BYUN, JAEIM HWANG, JIHYE JUN, JONGMIN CHAE, MISUN LEE, SEUNGGWANG JANG, SEUNGYOUN LEE, SOOJIN BAEK, WONSANG KIM, YESEUL KIM
2007 BORA RI YU, DONGHYUN KIM, GYUHYUN LEE, HYUNRYONG HWANG, JIHYUNG LEE, JUNHEE HWANG, SEEUN OH, SITAECK LEE, SOONJAE LEE, TAEHYUN RYU
2006 DOHYOUNG KIM, EEHWA GWAK, EUNMI LEE, GOOCHUL JUNG, GYOUNGHOO CHOI, GYUIN LEE, HOGYOUNG KIM, HYUNGJOO MOON, JINHEE AHN, JUNGHEE SEOL, MINHYOUNG KIM, SOOK KIM, YUJIN LEE
2005 BORA LEE, HANKOO JUNG, HEESOOK HONG, OHSOON KIM, OKJA HUH, SEUNG HUH, WOOBUM LEE, YANGJAE LEE
2004 DOOHEE LEE, EOILIM PARK, HUNNAM KIM, SANGSOO LEE, TAEKYUNG KIM, YOUNGSOOK YANG
2003 CHANGHAKCHANGHAK KIM, HONGRYANG MOON, HWAEUL KIM, JIYOUNG MOON, JOOSIL KIM, MIKYOUNG LEE, SINYOUNG PARK, WOOSUN KIM, YUNGSEOK KWON
2002 BYUNGDONG CHO, JAEBUM CHUNG, SEUNGYOUNG SON, SOHYOUNG LIM, WONHEE KANG
1999 CHANGHYUNG JO
1996 BYUNGSOO KIM
1994 EUNYONG LEE